Докато Мария преглежда записа, на Ирина й се случва следното… След като тръгнаха в различни посоки, Ирина бързо извади цигара, подпря се на стената на участъка и запали. Димът замая очите й и тя ги затвори. Всмука силно, като че искаше да изпуши цялата цигара на един дъх, а после се изправи, ококори се и...

This content is for Free members only.
Login Join Now

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

 
×
 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up