Това беше един от малкото случаи, в които Ани с удоволствие прие новата задача на майка си. Естествено, че нямаше нищо против да заведе представите на банката на оглед на обезпечението. Защо да има нещо против в края на краищата. Без това вече бяха минали два дни откакто кредитният се опита да я насили да му прави свирка в тоалетната на банката и тя вече се чудеше какъв повод да си намери за да подхрани гузната му съвест. Калин Москов не се беше обаждал – със сигурност беше доста пообъркан и притеснен.

Ани паркира на две преки от банката и се понесе право към офиса на кредитния. Махна небрежно на шишкавия охранител, сложи възможно най-сериозната физиономия на лицето си и се приближи делово до кабинката на Калин. Когато я видя той успя да се изчерви като домат и да пребледнее като платно в рамките на няколкото секунди необходими на Ани да достигне до вратата на неговия офис. Без да чака покана тя седна на стола за посетители.

– Дори нямате смелостта да се обадите. – Ани го гледаше студено, но вътрешно се наслаждаваше на смущението му.
– Госпожице Милева… аз не знам как да Ви се извиня… аз много съжалявам … не знам какво стана – започна да пелтечи Москов явно изобщо не бе очаквал да я види някога повече. Или поне не толкова скоро.
– Не знаете какво стана? – повиши с една октава гласа си Ани. – Искате ли да Ви припомня?

Ани измъкна телефона си от чантичката си и намери видеото. Пусна го и завъртя екрана към кредитния. Нарочно остави звука.

– Защо сте пипали телефона ми? – Калин Москов я гледаше подчертано тъпо – Не знам как, но сте пуснали камерата. Вижте!

На екранчето се виждаше гърба на Калин Москов. Няколко мига по-късно той бързо се отдалечи и в кадър попадна и Ани. Изглеждаше сякаш се отбранява, а той я е притиснал грубо към стената. Ръцете й отчаяно дърпаха ризата откъм гърба му в явен опит да го отделят от нея. Ани реши, че това му е напълно достатъчно – все пак не цялото видео беше толкова убедително, и прибра телефона си.

– Имам среща с директора. Не бих искала да закъснея.

Ани стана и се отдалечи оставяйки шашардисания кредитен инспектор да чертае мрачни перспективи за банковата си кариера. Всъщност тези прозрачни офиси си имаха и предимства – когато тя влезе в офиса на директора, установи че има отлична гледка към салона, където Калин Москов отчаяно гледаше към тях. Той видя как Ани говореше с господин Марков. Видя как тя посочи към него. Видя как извади телефона си и го подаде на директора и в този миг вече беше абсолютно сигурен, че видя и края на банковата си кариера. Дори не успя напълно да се отдаде на опустошителното отчаяние, когато Ани приключи разговора с директора и излезе от офиса му. Калин Москов не разбираше абсолютно нищо. Директорът продължаваше да си работи тихо и кротко. Не го уволни, дори не се развика.

– Хайде! – изкомандва Ани. Кредитният объркано мълчеше
– Хайде да тръгваме – повтори Ани. – нали ще ходим на оглед на вилата?

Калин Москов невярващо въздъхна.

– Ама Вие не казахте …
– Естествено, че не съм му казала. Не искам да съсипя живота Ви – Ани го гледаше студено и делово – сега ако нямате нищо против нека най-после започваме работа, не разполагам с цял ден.

Ани беше повече от доволна от себе си. Беше го отиграла по възможно най-добрия начин. Младият мъж вече й беше задължен до гроб. Няколко минути по-късно тя шофираше към Балчик. Калин Москов тихо седеше на седалката до нея и мълчеше. За последния час беше преживял покъртителен срам, пълно отчаяние и дълбоко съжаление, а в момента изпитваше само тихо смирение. Дори не смееше да погледне към дългите крака на Ани. Усещаше уханието й. Усещаше самообладанието й. И се чувстваше нищожен.

Движеха се по склоновете към Балчик, когато тя намали скоростта и отби. Колите профучаваха край тях. Ани изключи двигателя. Въздъхна и го погледна в очите.

– Господин Москов, опасявам се че трява да Ви помоля да направите нещо, което не влиза в задълженията Ви. – той с известна доза неразбиране кимна и Ани продължи – Опасявам се, че след случката от предния път… Моля, не искам да я коментираме отново! Просто отбелязвам!

Калин Москов опита да каже нещо, но след последната реплика на момичето реши да замълчи и да изпълни каквото и да искаше от него. В края на краищата в момента вече можеше да е събрал нещата си от бюрото и охраната да го изпровожда до изхода на банката. Тя беше решила да не се оплаче и той се чувстваше длъжен да покаже малко смирение.

– Така. – продължи Ани – След случката от предния път се опасявам, че Ви нямам пълно доверие. Съжалявам, но е така. Притеснявате ме. Дори в момента.
– Много съжалявам госпожице Милева…
– Няма за какво да съжалявате, просто Ви нямам доверие в момента и толкова. Не мога да го променя – Ани облиза устни и се огледа – Във вилата на майка ми в момента няма никой.

Направи театрална пауза, колкото да подсили усещането за неловкост.

– Не мога да приема мисълта, че ще бъда сама с вас в празната вила.

Калин Москов сякаш се смали. Чувстваше се нищожество. Как изобщо беше допуснал да изтърве контрола над тялото си до такава степен. Тя беше толкова нежно и красиво момиче, а той се беше нахвърлил отгоре й. Та той на практика почти я беше изнасилил. При тази мисъл потръпна. Тя мълчеше. Явно очакваше някакво обещание от негова страна.

 

– Аз искам да… Обещавам Ви, че… – усети как започна да се изчервява и изпотява.
– Няма нужда да ми обещавате господин Москов, аз няма да се почувствам по-сигурна… Ще се наложи да Ви помоля да направите нещо повече от обещание. Съгласен ли сте?

Калин Москов я гледаше в пълно неразбиране. Копнееше да спечели отново доверието й. Харесваше я от първия миг, в който я видя. Слабото й лице изглеждаше чаровно, когато тя му се усмихна насърчително. Калин кимна утвърдително, въпреки че си нямаше идея какво иска от него. Ани завъртя ключа и включи двигателя. Потегли бавно и продължи да се движи максимално вдясно без да се включва в трафика. Няколкостотин метра по-нататък тя явно откри това, което търсеше. Колата плавно се насочи към една от проститутките до пътя. Ани спря и махна на момичето. Към колата се приближи момиче, на около двадесет година с подчертано ромски произход. Ани свали десния прозорец и се наведе:

– Колко?
– За кво бе гуспужа? – с опитно око преценяваше ситуацията жрицата на любовта.
– Искам да разтовариш господина. Орално.

Паниката заливаше Калин Москов. „Да разтовариш господина орално“. Нима очакваше да позволи на тая циганка да му прави свирка на околовръстното? Абсурд!

– Двайсе за него и десет ако шгледаш.
– Двадесет и толкова – Ани извади една двадесетачка и я подаде към прозореца

Калин се чувстваше като добитък за разплод. Току що семето му беше спазарено за двадесетачка!

– Госпожице Милева, моля Ви се!

Някак си не успя да придаде нужното възмущение на тона си. Гласът му прозвуча поне октава по-високо от обичайното. Без да чака покана проститутката махна на Ани да свие по-близо до храстите. Ани плъзна Пежото към храсталака, така че то се скри на сянка в клоните.

– Госпожице Милева, моля Ви се! – повтори Калин с още по-малко увереност в гласа си. Ако отдавна не се считаше за мъж щеше да се разплаче.
– Господин Москов. Господин Москов, искате ли да се чувствам спокойна с вас? – гледаше го изпитателно – Искате ли да Ви вярвам?

Калин нямаше време да отговори, защото проститутката отвори вратата и се приведе навътре. Той реагира с рязко отдръпване. Само коланът го спря да не налети върху Ани.

– Оооо, срамежлив е нещо кавалера – свойски подхвана цигането – Спокойно, хубави зъби имам, ма не хапя.

Свободното държание на младата циганка още повече стресира кредитния инспектор. Това не можеше да се случва. Това не можеше да е истина. Беше просто нелепо. Тъпо. Идиотско!

– Чакай, чакай малко – намеси се Ани. Пресегна се и хвана Калин за ръката. Погледна го продължително с изпълнен с настояване поглед. В началото той я гледаше като дете пред зъболекарския кабинет. Постепенно погледът му охладня и доби странно примирение и тъпа решителност. Ани усети промяната в нагласата му и тихо каза на проститутката:

– Постарай се малко, и по-внимателно.
– Добре бе гуспужа. Няма да го повредя. Спокойно. – Цигането леко се отдръпна – Е, кавалер. Шпраймли работата? Я виж какво имам за тебе.

Отдръпна се още назад и заголи гърдите си. Зърната й мазно се отлепиха от кожата и щръкнаха в центъра на ареолата. Тя разлюля бюста си и демонстративно защипа лявото си зърно. После го завъртя между пръстите си като перверзно облиза устни. Калин потръпна. Имаше чувството, че никога повече няма да се възбуди.

 

– Хайде кавалер, че няма цял ден да гледаш само.

Цигането пристъпи към колата и се наведе. Приклекна долу и се зае да разкопчава колана на Калин. Ани й подаде презерватив.

Калин Москов усещаше сръчните пръсти на цигането ровещи в панталона му, търсещи ластика на слиповете. Усети се жалък. Точно така както на прегледа в урологичния кабинет, когато бяха трети клас. Тогава всички момчета от класа влизаха на групи в кабинета при онази лелка. Калин изпитваше детински ужас да се покаже гол пред някаква непозната лелка. Дори изпитваше неудобство пред съучениците си. Лелката хвана пениса му и дръпна препуциума назад. Кожичката се изпъна, но не се поддаде и не се смъкна от главичката. Докторката изсумтя и опъна отново, този път по-силно. Калин се чувстваше насилван, употребяван и ужасно унизен. Лелката продължаваше да сумти и предизвика любопитството на съучениците му – няколко момчета зад него надничаха да видят, в какво всъщност се състои прегледа. И тогава той се напика. Съвсем малко. Просто пусна няколко капки, но всички го видяха. Лелката изропта нещо и стана да си измие ръцете. След прегледа цялото училище знаеше, че Калин е напикал докторката. Искаше му се да потъне в земята от срам.

Сега унижението беше същото. Не беше пред цялото училище, но до него седеше едно красиво момиче, което той наистина харесваше. Тя го привличаше физически, а след преживяното в последните дни това привличане беше прерастнало в някакви чувства. Може би на срам, съжаление, смирение, болка и унижение, но не и просто чисто физическо привличане. А сега тя гледаше как проститутката се опитва да намери пениса му, а той се беше сбръчкал някъде в слиповете и упорито отказваше да се покаже. Какво ли щеше да си помисли госпожица Милева за него. Безпишковец. Импотетнен. Слабохарактерен безпишковец.

Цигането издърпа панталоните му надолу и най-после успя да разкрие слабините му. Пенисът на Калин безпомощно увисна върху лявото му бедро.

– Къв кондом бе гуспужа. То на тва не мож и сламка наниза – засмя се искрено тя. Калин искаше да не бъде тук. Искаше да не беше се раждал. Беше готов да я отблъсне и да се махне завинаги. Да тича през полето. Да тича докато сърцето му се пръсне от срам.

Цигането заигра с тестисите му. Пръстите й обходиха мекия му пенис и опитаха да напипат някакви наченки на ерекция. Явно трябваше да извади тежката артилерия. Младата ромка измъкна раменете си от роклята си и я смъкна надолу. Вече гърдите й се отпуснаха свободно.

 

– Ако искаш може да пипаш – покани тя Калин Москов и след като той не откликна се наведе и се зае да обработва омекналата му гордост. В колата замириса на женска пот. Ръцете на ромката сръчно боравеха с мъжеството на Калин. Тя опипваше с върховете на пръстите си тестисите му, леко ги премяташе през ръцете си и от време на време опитваше твърдината на пениса. Калин гледаше втренчено манипулациите без да успее да предизвика ерекция. Сякаш не беше неговият пенис, сякаш той не беше тук. Беше се стопил в срама си.

– Какво става господин Москов? – попита Ани. – Притеснен ли сте? Аз ли Ви притеснявам?

Калин я погледна умолително. Поне това можеше да му спести – укори за опита му да я насили преди два дни. Противно на очакванията му обаче не видя упрек в очите й. Ани го гледаше загрижено.

– Хайде, отпуснете се – продължи тя – знам, че ако не Ви принуждавах щяхте да прекарате далеч по-приятно. Искате ли да Ви помогна?

За пръв път кредитният усети някакъв прилив на кръв в иначе безжизнения си полов член. Какво имаше предвид под това да му помогне? Ани със задоволство забеляза промяната в погледа му. Беше го унизила достатъчно, сега трябваше само да го завладее.

– Да не би да е заради момичето? – циганката разтревожено увеличи усърдието си, изобщо нямаше намерение да изтърве тази двадесетачка особено предвид факта, че вече беше положила немалко усилия.

– Ами ако беше друго момиче господин Москов? Помня, колко по-различно беше – Ани направи кратка пауза – Вие помните също. Нали? Почти не ми давахте възможност да си поема дъх. Когато ме принудихте да го поема в устата си почти ме задавихте.

Калин усети как започна да се възбужда. Възбудата му беше приветствана и от младата ромка в краката му, която без да губи време нахлузи презерватив на пениса му. Ани гледаше някъде зад него и продължаваше да разказва:

– Бяхте толкова твърд. Когато хванахте главата ми, за миг помислих че няма да спрете и ще проникнете в гърлото ми. Усещах го в дъното на езика си. Опитах се да Ви избутам и тогава в ръцете ми попаднаха тестисите Ви. Господин Москов, наистина ли щяхте да ме насилите? Щяхте ли да еякулирате в устата ми?

Калин Москов вече беше възвърнал своята мъжественост. Гледката на това мило, русо момиче разказващо случката от нейната гледна точка го възбуждаше неимоверно. Възбуждаха го въпросите й. Възбуждаха го медицинските термини, които употребяваше за да опише случая. Възбуждаше го невинността в разказа й и все пак струящата отзад перверзия.

– Почти разкъсахте гащичките ми. А когато проникнахте с пръсти във вагината ми наистина ме заболя. Не очаквах, че толкова галантен господин като Вас може така грубо да нахлуе вътре в едно момиче. Та Вие бяхте в мен господине. Трябва да Ви призная, че тогава се уплаших, че ще ме обезчестите. Мислех, че просто ще ме употребите и ще еякулирате във влагалището ми. Затова се спуснах надолу. Исках да го предотвратя. Съжалявам. Мисля, че грешно изтълкувахте действията ми и за това пъхнахте пениса си в устата ми, нали?

Калин вече едва сдържаше възбудата си. Младата ромка вече интензивно му правеше свирка в колата и масажираше тестисите му. Ани го гледаше очаквателно. Той понечи да отговори, но тя го прекъсна:

– Съжалявам, че Ви ухапах по тестисите господин Москов. Знам, че Ви причиних болка, но когато пъхнахте скротума си в устата ми бях сигурна, че няма да мога да се защитя. Очаквах струята Ви да облее лицето ми и просто се уплаших. Моля, простете ми…

Спермата на Калин се изстреля в резервоарчето на презерватива. Ромката усети напълването на гумичката и засмука главичката на пениса му. Масажираше тестисите му през следващите няколко тласъка. Миг по-късно Калин Москов се отпусна изтощен назад. Цигането опъна презрамките на роклята си и скри гърдите си. Грабна двадесетачката от ръката на Ани и се отдръпна от колата. Бутна вратата с дупе и се отдалечи.

Калин все още стоеше със свалени панталони. Пенисът му изглеждаше сбръчкан в презерватива.

– Е? – каза Ани – Мисля, че вече сме доста по-спокойни и може да продължим към обезпечението. Само да Ви дам салфетки за да се почистите.

И съвсем неочаквано се наведе над голия пенис на банковия служител и отвори жабката на колата. Калин усети как косата й погъделичка голите му тестиси. Пенисът му болезнено се опита да еректира, цялото му същество в миг изкрещя в агония – искаше да я хване сега. Да я натисне надолу и наистина да я задави в спермата си. Беше само миг. Невъзможен миг, в който тестисите му бурно се размърдаха в скротума, семенниците му отчаяно съобщиха, че им трябват няколко минути възстановяване.

Ани се отдръпна, щастливо усмихната с пакетче носни кърпички в ръка и с истинско удоволствие констатира, че Калин Москов е вече отстреляна плячка. Запали двигателя и потегли. Дори не му остави време да се почисти и да вдигне панталона си. Точно така – трябваше да е наясно кой командва още от сега, до момента в който наистина му позволи да прави секс с нея.

(Visited 1,076 times, 1 visits today)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

ОЧАКВАЙТЕ НОВ КОНКУРС НА ТЕМА "МОКРИ ПУТЕТА"

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Добре Дошли

Добре дошли в eroticon.ml!
Eroticon е сайт за секс,еротика и запознанства между възрастни. Тук можете да създадете нови приятелства, да намерите горещи мъже и жени, диви двойки и секси групи.
Без значение дали си нормален или гей, търсещ секси мъж или жена, може да намериш всичко в eroticon.ml. Регистрирай се днес, и намери нови връзки за довечера.

Защо да се регистрираш?

  • Включи се и намери партньор за горещи сексуални контакти и запознанства
  • Анонимна кореспонденция и чат с други сексуално либерални потребители
  • Открийте еротичния начин на живот на другите регистрирани чрез техните снимки и профили
  • Четете еротични и секс разкази и случки без ограничение (КАТО ГОСТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ПО ЕДИН РАЗКАЗ НА ЧАС ! )