Живея в 16 етажен блок. На последния етаж. В нашия блок има два асансьора, като във всеки такъв блок. Обикновено спират големия за да не харчел ток и работи само малкия. Когато малкият обаче издъхне и докато всички се разберат откъде да вземат пари за да го оправят пускат „товарния“.

От малка имам фантазия, че мастурбирам в асансьора. Мисълта, че хората пред мен в кабината не подозират какво правя зад гърбовете им просто ме влудява. Когато бях ученичка почти се подмокрях като пуснеха големия асансьор. Веднъж пред мен беше чичо Гошо от петия етаж. Седеше с гръб и пуфтеше под товара на двете кофи дърва, които беше помъкнал. Държах раницата си на лявото рамо с две ръце. Дясната ми ръка докосваше гърдата ми. Искаше ми се да бръкна под тениската си и да погаля зърното си. Искаше ми се да мога да спусна ръката си в бикините си и да вмъкна пръст между срамните си устни. Асансьорът изтрещя спирайки на петия и мигът отлетя. Оттогава не съм посмяла да го направя пак до миналия вторник.

Малкият асансьор пак се развали и детските ми фантазии се завърнаха с пълна сила. Вече бях голяма, завърших преди две години и почти от толкова си търсех работа. Имах много свободно време да работя над себе си и да преоткривам тялото си. Като вечно свободната в къщи постоянно ме тормозеха да върша това-онова – иди до магазина, измий колата, иди да направиш застраховка и какво ли не още, което да уплътнява деня ми с постоянно излизане по улиците. И возене в асансьора. Големия асансьор.

Тъкмо изучавах профила на гърдите си пред огледалото, когато за пореден път днес майка ми звънна и ме прати на поредната „мисия“. Затворих, хвърлих последен поглед на голото си тяло. Гърдите ми бяха започнали да натежават. Почти се беше образувала гънка под тях и вече имах така мечтаната цепка в деколтето. Загледах се в ареолата на гърдите си. Когато се възбудех тя леко изпъкваше над профила на гърдата като прелюдия към щръкналото зърно. Точно както сега.

Изобщо не ми се излизаше. Исках да седя пред огледалото и да проверя колко боли да закачиш щипки за пране на зърната си но пак трябваше да свърша нещо „спешно“. Нахлузих долнището на анцунга и тогава ми хрумна да не обличам нищо под горнището. Щях да видя онзи льольо от магазина как зяпа зърната ми под плата. Метнах отгоре бялото си палтенце и излязох.

Тъкмо се засилих към стълбите (това дупе трябва да се поддържа стегнато, а какво по-добро от 16 етажа стълби) и се сетих, че днес работи ГОЛЕМИЯТ асансьор. Топла вълна обля слабините ми. Натиснах бутона и зачаках. Спомних си пуфтенето на чичо Гошо от петия и ръката си върху набъбващото ми 15 годишно зърно. Пет години по-късно само мисълта за това накара зърната ми да щръкнат отново. Вмъкнах се в кабината и натиснах бутона за партерния етаж. Секунда по-късно асансьорът спря и една дебелана от 13-ия етаж се намъкна в кабината. Точно преди вратата да се затвори баба Станка дръпна рязко вратата, смутолеви едно „А… прущавайти и аз съм занадолу“ и зае своето място пред мен. Тялото ми трепереше. Не от студ. Усещах крещяща нужда да защипя зърната си с щипка за пране. Исках да усетя остра болка, да ги дърпам, да ги смуча. Е, последното все още не го можех – гърдите ми бяха твърде стегнати за да мога да засмуча зърното си сама. Може би някой ден, явно и увисналите гърди си имат известни предимства.

Измъкнах дясната си ръка от ръкава и я шмугнах под палтенцето си. Сега имах пълна свобода на действие. Смъкнах ципа на анцунга и обхванах гърдата си. Ръката ми беше вече измръзнала от хладния въздух и гърдата ми настръхна цялата. Зърното ми беше твърдо като бобче. Напипах ареолата си. Кожата ми се беше свила от студа. Стиснах зърното между пръстите си и прехапах устни за да не изстена. Дебеланата и баба Станка водеха светски разговор за туршиите.

Ръката ми се плъзна към другата гърда, стиснах зверски дясното си зърно и го опънах. Усетих как вълна от сокове изтича от вагината ми. Спуснах ръката си надолу. Със задоволство преминах през стегнатия си корем и нежната хлътналост около пъпа. Не бях се бръснала скоро и усетих наболите косми по венериния си хълм.

Асансьорът изтрещя и спря на първия етаж. Защо не живея в небостъргач?
– Мумиче ти няма ли да слизаш и ти тука? – изфъфли баба Станка. Усетих миризма на лук в дъха и.
– Аз… забравих нещо вкъщи… – вратата на асансьора се спускаше плавно, докато слушах как дебеланата и баба Станка как обсъждат методите за консервация.

Останах в асансьора с надеждата някой да се качи и не спирах да си играя със срамните си устни. Две минути вече нито влизаше някой нито се чуваше нещо нагоре по етажите. Ентусиазмът ми започна да изстива. Усещах как зърната ми се отпускат. И в този миг се превъртя ключа във входната врата. Извадих телефона си с лявата ръка сякаш току що съм влязла и просто не съм натиснала бутона на етажа си, когато вратата на асансьора се отвори и вътре влезе бай Танас от седмия. Усмихна ми се мазно:
– Ти отгоре мене беше нали – и без да дочака отговор натисна седмия. Отгоре тебе. Ще ти се шкембелия такъв. Пръстите ми разтвориха големите ми срамни устни и показалеца ми се плъзна към клитора ми. Коленете ми омекнаха, когато почувствах пръста си върху хлъзгавия си клитор. Спуснах ръката си малко по-надолу и проникнах във влагалището си. Опрях дупето си в дъното на асансьора за да не падна. Исках да щипя зърната си. Да ги опъвам и да пищя от болка и удоволствие. Пъхнах телефона в джоба си, наврях и левия си ръкав в джоба и изхлузих ръката си под якето. Сигурно изглеждах странно с два неестествено отпуснати ръкава и шаващо коремче под якето. Не ми пукаше. Бай Танас свирукаше нещо с уста и следеше с поглед етажите. Най-после лявата ми ръка напипа зърното ми и яростно го заскуба.

Пети етаж. Вече бях навряла два пръста във влагалището си и интензивно търках. Вратата изтрещя и асансьорът спря на шестия. Сепнах се само за миг докато вратата се отвори и на вратата се появи смутената физиономия на пъпчивия пубер на Неделчеви.
– Аз… такова
– Ние сме нагоре ма качай са – после шслезеш – делово го ориентира бай Танас

Някакво скрибуцане се дънеше от слушалките на телефона на пубера. Усещах смущението му въпреки, че вече беше с гръб към мен. Колко пъти беше заглеждал дупето ми като си мислеше, че не го забелязвам. Винаги разбирах – вечно млещещата дъвка в устата му спираше и дъхът му стихваше. Явно възбудата от стегнатото ми дупе сваляше всичката му кръв в пениса и не оставаше енергия дори за дъвчене. Тъкмо установих, че е далеч по приятно да се опитвам да защипя клитора си с върха на пръстите си, когато достигнахме етажа на бай Танас и той слезе оставяйки изпарения от пот и бира след себе си.

 

Пуберът натисна шестнадесетия. Знаеше къде живея. Естествено.

Клиторът ми упорито се съпротивляваше и се хлъзгаше измежду пръстите ми. Срамните ми устни бяха плувнали в соковете ми. Лявата ми ръка шареше между зърната на гърдите ми. Движехме се нагоре. Усещах затаения дъх на пубера, бях сигурна че вече се е надървил и ако имаше достатъчно въображение вече щеше да си е пъхнал ръката в панталоните. Дупето ми се триеше в гладката повърхност отзад и усещах как анцунгът ми се свличаше леко надолу. Хладната повърхност опря в кръста ми. Замрежих очи в усещане за предстоящия екстаз, когато асансьорът изтрещя на нашия етаж. Не! Не бях готова още. Отворих очи и срещнах объркания поглед на пубера.
– Забравих да взема пощата – успях да промълвя – май ще пътувам пак надолу.
Хайде, обърни се! Пуберът ме гледаше с изпиващ поглед. Дали разбра, че бях на ръба на оргазма. Ако си вярваше на късмета щеше да си събуе дънките и да ми го навре до топките си. В момента бях готова да дам на всеки да ме чука, където и както поиска. Щях да оближа топките му и да му дам да разпори стегнатото ми дупе. Той обаче все още си беше просто свит пубер. Стеснително се обърна и задиша учестено.

Пътувахме надолу, а аз усилено мастурбирах. Търках клитора си, опъвах малките си срамни устни, бясно пъхах пръсти във влагалището си. Зърната вече ме боляха от стискане. Чувах мляскане. Не от дъвката на пуберчето. Мляскаше ръката ми в съприкосновение с мократа ми путчица. Усещах дъха си, изгарящ, учестен. Сърцето ми тласкаше кръв към вагината и зърната ми. Всичко в мен крещеше в оргазъм. Прехапах устни и се затресох в екстаз. Асансьорът изтрещя и пуберът изхвърча навън плетейки крака. Сигурна бях, че отчаяно иска да мастурбира, но честно казано изобщо не ме интересуваха неговите проблеми – трябваше да се погрижа за оргазма си. Вратата на асансьора се затвори и някой го извика нагоре. Затресох се в конвулсии. Просто не можех да се контролирам и се свлякох на пода. Едва си поемах дъх.

Минавах деветия етаж, когато успях да се съвзема и да се изправя. Натиснах стопа и успешно спрях на единадесетия етаж, не исках някой да ме вижда в това състояние. Ще кача пет етажа и ще сменя анцунга си, а и стълбите щяха да ми дойдат добре за дупенцето.

(Visited 1,029 times, 1 visits today)

0 0 vote
Article Rating
simple-ad

This is a demo advert, you can use simple text, HTML image or any Ad Service JavaScript code. If you're inserting HTML or JS code make sure editor is switched to 'Text' mode.

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

ОЧАКВАЙТЕ НОВ КОНКУРС НА ТЕМА "МОКРИ ПУТЕТА"

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Добре Дошли

Добре дошли в eroticon.ml!
Eroticon е сайт за секс,еротика и запознанства между възрастни. Тук можете да създадете нови приятелства, да намерите горещи мъже и жени, диви двойки и секси групи.
Без значение дали си нормален или гей, търсещ секси мъж или жена, може да намериш всичко в eroticon.ml. Регистрирай се днес, и намери нови връзки за довечера.

Защо да се регистрираш?

  • Включи се и намери партньор за горещи сексуални контакти и запознанства
  • Анонимна кореспонденция и чат с други сексуално либерални потребители
  • Открийте еротичния начин на живот на другите регистрирани чрез техните снимки и профили
  • Четете еротични и секс разкази и случки без ограничение (КАТО ГОСТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ПО ЕДИН РАЗКАЗ НА ЧАС ! )