– Прибирай се в стаята си! – изкрещя в бяс сестра му.

Той просто я послуша. Какъв идиот. Колко долно и просташко. Колко срамно. Ще смени училището. Още в понеделник. В яд перна тестисите си – виновниците за цялата тази нелепа ситуация. Те реагираха с остра болка и Андрей се сви на леглото си. Чу как вратата на банята бавно се отвори – не му вярваха. Три чифта крака бързо зашляпаха към стаята на Марина. Вратата се затръшна и всичко утихна. Той просто стоеше в леглото си, все още свит в ембрионална поза. Нямаше и помен от ерекцията му. В момента искаше да вземе ножиците от бюрото си и просто да клъцне ташаците си. Мразеше ги. Мразеше се. Какъв срам. Вратата с трясък се отвори и някой излезе в коридора.

– Баси ела да видиш – беше Силвена – начи от тука ни е… – гласът беше заглушен от нов трясък на вратата. Няколко минути се чуваха приглушените гласове на момичетата. Явно разярено обсъждаха нещо. Нещо, какво нещо – обсъждаха какво да го правят. Сигурно щяха да разкажат на цялото училище. Силвена каквато беше устата още довечера щеше да пусне новината във Фейсбук и утре нямаше да може да си покаже носа навън.

– Ела в стаята ми! – отново се провикна Марина. Този път нотката на бяс беше два тона по-ниска, но определено подсказваше, че това изобщо не е молба. Реплики на извинение, покаяние и съжаление бурно нахлуха в главата му. Съзнанието му, което до момента просто се беше свило в един ъгъл от първоначалния шок сега бясно търсеше изход от критичната ситуация.

Андрей леко отвори вратата и видя трите момичета наредени на леглото. Все още бяха по хавлии. Толкова бяха бесни и сигурни в себе си, че дори не се бяха облекли. Мокрите им коси падаха по раменете им. Очите на сестра му и на Силвена хвърляха гневни искри. Очите на Росица го изненадаха – нямаше бяс, но нямаше и време да разбере какво точно имаше в тях…

– Какво видя?

– Нищо… – опита се да излъже той. Любимата му техника „Кой? Аз“ беше твърде прозрачен опит за да мине пред сестра му.

– Какво видя? – пак попита тя с доста по твърд глас. Той просто мълчеше засрамено. Ясно беше, че знаеха. Знаеха за дупката в стената. Знаеха, че ги е гледал. Знаеха, че се е дървил отвън. Сигурно си мислеха, че е лъскал докато е гледал циците им.

– Казвай какво видя иначе ще разкажа на цялото училище – естествено, с какво друго можеше да го заплаши Силвена. В този миг Росица отвори уста и след кратко колебание каза:

– За наказание искаме същото… – думите и увиснаха във въздуха, но не предизвикаха изненада у другите две момичета. Явно го бяха измислили вече. Като че ли Росица избърза малко, защото той усети раздразнението на Силвена – хищникът не обичаше толкова бързо да ликвидира плячката си, усещаше как и се иска още малко да го унизи, да се погаври с него и достойнството му. Такава си беше – една от кучките в училище. Не беше красива – беше по-скоро перверзно сексапилна и го знаеше. И го използваше. За да мачка и унижава другите. За да постига това, което иска. Прилагаше методите си спрямо всички – съученици, учители, случайни хора. И винаги използваше гърдите си. Дали щеше да играе ролята на невинната ученичка, която не си знае урока и ще пусне една сълза точно в деколтето си или ще навре гърдите си в лицето на някой потиснат пубер в искане да напише доклада й по география. Силвена си беше такава – пробивна кучка. Изобщо не разбираше как сестра му може да има такава приятелка. Марина беше пълна противоположност. Като бяха малки я смяташе за глезла, но с времето разбра че тя просто е твърде чувствителна. Или по-скоро съчувстваща. Съпричастна. Когато бяха на единадесет Марина цяла седмица плака за детето със счупения крак от съседната улица. Познаваха го бегло, но това не й пречеше да страда заради него и най-вече заради тревожната му майка. Днес обаче Марина го гледаше без капка състрадание.

– Чакаме – с лека усмивка на превъзходство го подкани Силвена. Едва сега схвана какво искат от него. Той ги беше наблюдавал голи и сега те искаха същото представление. Само че беше по-унизително, защото за него щеше да бъде наказание. Не се имаше за красавец, но знаеше че момичетата си падат по него или по-скоро по тялото му. Годините спорт бяха дали своето и Андрей имаше вече добре оформени перки, а обикновено се виждаха и коремните му мускули. Спомни си онзи ден преди около година, когато излезе от банята с увита малка хавлия за ръце около кръста. Изобщо не ги беше чул. В коридора стояха групичка момичета – приятелки на сестра му. Да, Росица и Силвена също бяха там. Момичетата стояха вторачени в голото му тяло и без особен свян разглеждаха мускулите му. Инстинктът на стадото – всички задръжки и приличие падаха когато бяха в група. Миг по късно се разкикотиха, а той се ядоса и се опита да ги отпрати за да освободят спасителния му път към стаята. Само Росица продължаваше да го гледа занемяло с особена искрица в погледа си. Също както сега.

Андрей бавно повдигна тениската си и откри плочките на корема си. Силвена жадно поглъщаше всеки нов сантиметър гола кожа. Росица преглътна. Само сестра му гледаше встрани. Той пусна тениската си на пода и последователно стегна гръдните си мускули. Винаги се кефеше на ефекта, който предизвикваше танца на зърната, както го наричаше. Вярно, че обикновено се перчеше само пред момчетата на игрището но винаги предизвикваше бурни овации и нескрита завист. Сега представлението му беше посрещнато с мълчание. Само Росица сграбчи ръката на Силвена и я стисна. Силвена беше твърде заета да не пропусне нещо за да обърне внимание на тази грубост. Андрей стоеше.

– Аре какво чакаш, чекиджия такъв – грубо го насърчи Силвена. Първоначалният порив на самочувствие бързо се изпари и той бавно спусна ръце към шортите си. След две педи те паднаха сами на земята. Остана по боксерки. Хавлиите прикриваха само част от голите тела на момичетата а възбудата от неочаквания стрийптийз бе намалила предпазливостта им. Гърдите на Силвена вече застрашително се показваха под отхлабения възел на хавлията и скоро щяха триумфално да изскочат навън ако тя не предприемеше нещо. Тя не направи нищо, но пенисът на Андрей реагира на гледката със зов за още кръв и леко набъбна. Това не остана незабелязано от момичетата.

– Давай… – почти невярващо каза Силвена и се приведе напред. Хавлията и се разхлаби и се отпусна надолу. Гърдите и се разкриха в цялата си прелест. Тя ги закри с хавлията но без да я връзва отново – беше твърде съсредоточена за да се занимава с такива глупости сега. Андрей пъхна палци под ластика на боксерките си и бавно започна да ги смъква надолу. Момичетата не откъсваха поглед от линията над ластика. Сестра му продължаваше да гледа встрани сякаш ставащото не я касаеше. Андрей за миг се спря в колебание. Миг по-късно Сивена се пресегна и дръпна боксерките му надолу. Росица шумно въздъхна. Двете гледаха вторачено пениса му. Той, освободен от всякакви прегради започна бавно да се въздига.

– Дай кърпата – изкомандва Силвена. Докато Андрей разбере Росица подаде някъв шал.

– Обърни се – той се подчини. Някоя от момичетата стана и завърза шала на очите му. Май беше Росица – сякаш стъпките бяха по-тежки.

– Обърни се пак. Сега трябва да познаеш коя от нас ти прави нещо. Иначе уговорката ни отпада и ще разкажа всичко – вече беше късно да правят такива уговорки, за всички в училище щеше да е доста по-интересно как три момичета са го принудили да им прави стрийптийз отколкото как е лъскал пред някаква дупка в касата на банята.

Някоя стана и той усети шибване с дълга мокра коса. Студените кичури оставиха влажни следи по корема му.

– Коя беше? – твърдо попита Силвена
– Ами не знам… – чифт нокти защипаха зърното на лявата му гръд.
– Това ти беше наказанието. Сега коя беше? – леле, сестра му май трябваше да преосмисли начина по който си избира приятелките. Тия двете не бяха съвсем наред. А може би беше само Силвена. С вързани очи трудно можеше да разбере коя го шибна с косата си и коя го щипеше с ноктите си. Ноктите отпуснаха хватката си и задраха кожата му надолу по корема. Пенисът му възторжено щръкна предусещайки, че ако не на Андрей на него играта определено започваше да му харесва. Тежки стъпки се приближиха, този път със сигурност беше Росица. Един пръст с остър нокът бръкна в пъпа му. Андрей се сви назад, но някой го блъсна в гърба. Марина? Или пак беше Силвена? Кога беше минала зад него. Той се спъна в боксерките си и загуби равновесие. Почти се строполи на леглото.
– Лягай! – изкомандва Силвена. Явно всички задръжки бяха паднали. – е, хубаво ли беше да ни гледаш? Сега ние ще те погледаме. – една ръка се плъзна по коремните му мускули, спря за миг на гърдите му и после отново се спусна обратно. Явно искаше да продължи пътешествието си надолу, но не посмя. За това пък друга ръка без особена свян се плъзна нагоре по бедрото му и спря точно под скротума му. Вече нищо не удържаше ерекцията му. Едни нокти страхливо пробягаха по тестисите му. Росица се изкикоти. И с право – кога ли друг път щеше да я огрее.

– Покажи ни как мастурбираш! – нареди Силвена.

– Няма – отвърна Андрей. – да го направи някоя от вас, аз не виждам.

– Как смееш воайор скапан – но явно Росица нямаше намерение да чака втора покана, защото една ръка обхвана пениса му и плавно започна да се движи нагоре-надолу. Вероятно беше Росица но нямаше как да бъде сигурен. Може би беше сестра му. Тази мисъл го възбуди страхотно. От трите би искал да прави секс само със сестра си. Да, може би и със Силвена, но тя беше твърде властна кучка за да си представи нежен и изпълващ сексуален акт. А, да – Росица, е може би в някой друг живот. Топли устни обхванаха пениса му.

– ама ти … – беше шепот и той така и не разбра, коя го каза и коя беше лапнала пениса му. Чу се падане на хавлия. Чифт ръце се спуснаха към тестисите му.

– Я и аз – каза Силвена и без да чака ред избута другото момиче и налапа главичката му. Устните й бяха студени, явно не бе успяла да спре дъха си допреди малко. Засмука го с особено желание, не очакваше подобна отдаденост от егоист като нея. Усети, че скоро ще свърши но Силвена не му даде тази възможност. Извади пениса му от устата си след кратко колебание каза:

– Искам да видя как се празни…
– И после го пускаме нали? – със сигурност позна гласа на сестра си. Идваше откъм прозореца, явно тя не участваше в наказанието. Колко жалко. Въпреки възбудата си обаче не пропусна нотката съжаление в гласа й. Тя му съчувстваше. „Спокойно сестричке – изобщо не ми е толкова зле“ – вътрешният му глас обаче не успя да потуши тревожното усещене. Сестра му не харесваше какво се случва, поне не вече. И явно искаше тази сцена на женска доминация да свърши. Устните всмукващи десния му тестис го изтръгнаха от мислите му. Усещаше масивното тяло на Росица върху бедрата си. Имаше смешни гърди. Беше ги видял в банята и естествено не им обърна внимание. Стояха някак като кифлички над изпъкналия й корем и бяха несъразмерно малки на фона на едрото й тяло. Сега двете кифлички изплуваха в съзнанието му. Разпънати встрани, с разлата ареола и едри, изпъкнали зърна. В момента усещаше едното от зърната да се трие в кожата на бедрото му. Росица засмука и втория му тестис. Пенисът му стърчеше в отчан опит да намери топло и влажно място и за себе си.

– Искам да видя как се празни – отново повтори Силвена. Стана от леглото, но само за миг. После прекрачи лицето му и спусна вагината си право върху носа му. Определено не очакваше това. Носът му се намокри и той се опита да извърти лицето си. Силвена надигна крак, рязко му удари силна, яростна плесница и отново намести вагината си, този път малко по-точно – право над устата му.

– Искам да видя как се празни – потрети тя и притисна вагината си към лицето му. Андрей обхвана бедрата й с ръце и леко я надигна, колкото да може да движи свободно езика си. За пръв път лижеше момиче. Предпочиташе това момиче да бъде сестра му. Усещаше малките срамни устни на Силвена, усещаше соленият вкус на вагината й. Опита се да се добере с език до клитора й но той беше твърде надолу а от хватката на Росица не можеше да помръдне. Тя продължаваше да смуче тестисите му като отпускаше ту единия, ту другия, ту налапваше и двата. Тези патки наистина ли няма да се сетят, че няма как да се изпразни ако някоя от тях не направи нещо с пениса му. Вдигна дясната си ръка и натисна гърба и главата на Силвена надолу. „Лапни го. Просто няма как да стане иначе“. Тя бързо разбра какво се иска от нея но определено не и допадна друг да командва парада. Вдигна крак, зашлеви го още веднъж и намести ануса си върху езика му. Това беше абсолютно ново усещане. Нямаше я влагата от вагината, а и „пейзажът“ беше доста по-постен – просто един стегнат сфинктер. Андрей я зализа, първо колебливо, но като усети как тялото и реагира продължи с повече ентусиазъм.

– Хайде да свършвате вече, нашите може да се приберат – почти проплака Марина. Гледката на брат и приклещен от двете й приятелки да правят тройка в нейното легло й идваше вече много. Възбудата отдавна я беше напуснала и в момента съзерзаваше гротескната сцена изпълнена със съжаление, че се съгласи на подобна глупост. Двете й приятелки обаче бяха толкова погълнати от сексуалната игра, че изобщо не й обърнаха внимание. Не можа да разбере дали Андрей я е чул – нямаше начин да види каквато и да било реакция под задника на Силвена. Силвена реши, че вече може да отмени наказанието и да се заеме с това, което Андрей искаше да я накара да прави преди малко. Отново тя командваше. Както винаги, със задоволство си помисли докато се наместваше в удобна позиция за да лапне вече отчаяно стърчащия чеп на момчето под себе си. „Тая Росица докога ще вечеря с топките му. Патка“. Освен възбудения член в устата й, новата поза имаше още едно предимство – най-после езикът на Андрей беше намерил клитора й и сега с благодарност го лижеше. Главата на Росица й пречеше. Бутна я назад, но предизвика болезнено измучаване под задника си. Изправи се и премести ръцете на Андрей върху гърдите си. Пенисът му отново се замята безпомощен.

– Хайде хвани му го за да видя как се празни – разпореди Силвена. Росица се подчини, но смени позата си. Кракът му залепна точно върху вулвата и и тя започна с удоволствие да се търка о него. Космите на крака му предизвикаха вълна екстаз първо у срамните й устни а след като ги разтвори с ръка и върху клитора й. Росица беше на ръба на оргазма. Пазеше се за истинската си любов. Така я беше научила майка й. Това е нещо много важно й беше говорила тя още когато завърши пети клас. И тя я беше послушала – до момента никога не беше правила вагинален секс. Нямаше и да прави до първата си брачна нощ със своя единствен избраник за цял живот. Но това не пречеше да опита всякакъв друг вид секс всеки път, когато й се отдадеше такава възможност. Противно на първото впечатление за свито и стеснително момиче, Росица не подбираше – беше правила секс с всеки, който беше поискал. А, да – вече дори и с един, който не го беше поискал. Разпъди мислите от главата си и за миг изплю тестисите, само колкото да намести удобно и другия си крак за да може да поддържа ритъма на триенето.

За миг Андрей усети хлад върху скротума си и дори някакво облекчение – Росица смучеше тестисите му поне от десет минути и колкото и да беше приятно вече имаше усещането, че ташаците му са се сбръчкали. Точно както пръстите на ръцете се сбръчкват след дълго седене в басейна.

Росица обхвана пениса му с ръка. „Най-после!“ – възторжено си помисли той и зализа още по усърдно клитора на момичето над него. Гърдите й бяха в ръцете му. Да, точно тези гърди, с които Силвена си проправяше път в живота. Тялото й се гърчеше в екстаз. Обилни сокове изтичаха от вагината й. Силвена се празнеше в устата му.

– Искам да видя как се празни – почти крещеше тя. Росица ускори ритъма както на движението на ръката си, така и на триенето на вулвата си върху крака му. Цялата се тресеше – този крак трябваше да го масажира после поне половин час за да възстанови кръвообращението. Спермата му изригна изненадващо. Увисна за миг във въздуха и се пльосна на корема му. С няколко последващи струи цялото напрежение в тестисите му изхвърча навън. Силвена забави ритъма и отдели клитора си от езика му. Той нямаше нищо против вече – почти се давеше в соковете и а и изпитваше остра нужда от кислород. Оная дебеланка долу явно също беше приключила защото най-после извади скротума му от устата си.

Отпуснаха се на леглото и дишаха тежко. Три тела в опит да възстановят нормалните стойности на жизнените си показатели. Андрей надигна ръка и махна шала от очите си. Сестра му я нямаше в стаята. Той стана – вече беше изтърпял наказанието си и се затътри към стаята си. Двете момичета изобщо не му обърнаха внимание. Добре, че Росица все пак реши да го направи по лесния начин – трудно му беше да си представи едрото и тяло мятащо се върху него. Погледна към крака си, където допреди малко беше залепена вагината й – сякаш куче го беше близало.

Олюля се в коридора и се огледа за сестра си. Все още беше напълно гол. Видя я в кухнята. Плачеше. Гледката му подейства отрезвяващо като студен душ. Приближи се към вратата и понечи да влезе.

– Разкарай се! – изкрещя Марина – РАЗКАРАЙ СЕ! – почти пищеше вече тя. Приближи се и блъсна вратата. Андрей стоеше стъписан. Нищо не разбираше. Та нали и тя беше там. Той беше с вързани очи. Нали те трите така искаха? В този миг голотата му изглеждаше нелепа. Обърна се и срещна погледите на двете момичета надничащи от стаята на Марина. Мина покрай тях и се затвори в стаята си. Скоро ги чу как излизат тихо от апартамента. Четвърт час по късно Марина с трясък отвори вратата на кухнята и изхвърча от апартамента. Дори не разбра дали си обу маратонките или излезе боса.

Част от поредицата

Защото обичам сестра си!
(Visited 8,764 times, 1 visits today)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

ОЧАКВАЙТЕ НОВ КОНКУРС НА ТЕМА "МОКРИ ПУТЕТА"

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Добре Дошли

Добре дошли в eroticon.ml!
Eroticon е сайт за секс,еротика и запознанства между възрастни. Тук можете да създадете нови приятелства, да намерите горещи мъже и жени, диви двойки и секси групи.
Без значение дали си нормален или гей, търсещ секси мъж или жена, може да намериш всичко в eroticon.ml. Регистрирай се днес, и намери нови връзки за довечера.

Защо да се регистрираш?

  • Включи се и намери партньор за горещи сексуални контакти и запознанства
  • Анонимна кореспонденция и чат с други сексуално либерални потребители
  • Открийте еротичния начин на живот на другите регистрирани чрез техните снимки и профили
  • Четете еротични и секс разкази и случки без ограничение (КАТО ГОСТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ПО ЕДИН РАЗКАЗ НА ЧАС ! )