– Къде си сега?
– Тъкмо влизам в къщи – задъхано отговори тя. Пъхна ключа в ключалката, зъбците мазно заеха местата
си и тя превъртя. Бутна вратата и влезе. Сладникавият парфюм на майка й я лъхна точно до закачалката.
Явно се бяха разминали за минути – тъкмо щяха да си поговорят със Зарко на спокойствие.
– Сама ли си?
Сякаш точно този въпрос очакваше. Събу сандалите си и забързано обиколи апартамента. Босите й
крака тихо шляпаха по паркета. Знаеше, че е сама. Можеше да отговори веднага, но нещо в тона на
приятеля й раздуха пеперудите в стомаха й като пролетен ветрец. Не се бяха виждали… колко… вече
втори месец. А оставаха цели четири. И тази липса на контакт понякога направо я побъркваше.

Искаш ли да правим секс по телефона
– Да… – Почти свенливо отговори тя. Завъртя се покрай входната врата и заключи като „случайно“
забрави ключа в бравата. Какво толкова – постоянно й се случваше, особено когато беше сама. Просто
когато някой се прибере ще му се наложи да я изчака да отвори.
– И аз съм сам.
– Къде? На кораба?
– Не, глупачето ми – Той се засмя весело – В каютата. Всички слязоха на брега и аз реших да ти звънна
преди някой да се сетил да ме търси.
Често го правеше. Всъщност винаги. Веднага щом корабът влезеше в пристанище той й се обаждаше.
Понякога говореха толкова дълго, сякаш опитвайки се да стопят километрите и да съхранят близостта
на другия за дни или понякога седмици. До следващия път.
Момичето седна на дивана в дневната и се отпусна. Обичаше да го слуша. Обичаше да му говори.
Понякога просто бъбреха празни приказки, друг път планираха какво ще правят, когато той се върне.
Често мечтаеха. Но колкото и думи да си разменяха нищо не можеше да замени близостта, която им
липсваше.
– С какво си облечена?
– Хей? Ама какви са тия работи? – Подскочи тя изненадана от неочаквано похотливия въпрос.
Познаваше този начин на говорене. Така й шепнеше той винаги преди да… Е да… именно преди това,
което й липсваше ужасно много.

– Нищо бе миличко… просто искам да знам. Сигурно е топло във Варна?
– Да… доста. Но не е чак задушно. Слънцето пече доста и…
– И?
Тя се опита да овладее бурния танц на пеперудите в стомаха си, които се бяха разлетели във всички
посоки и нежно и бързо пърхаха отвътре. Тя боязливо се огледа, въпреки че нямаше кой да я обезпокои.
Съзнанието й подсказваше, че този разговор няма да бъде като другите.

 

– С какво си облечена?
Повтори той този път почти беззвучно. Тя почувства как дъхът му почти спира. В един миг дори
помисли, че връзката се е разпаднала. Тревожна тръпка се разля по тялото й и накара кожата й да
настръхне. Постепенно тръпките преминаха от цялото й тяло и като поточета се сляха в ручейчета,
после в малки рекички и се насочиха към горната част на тялото й. Игриво се спуснаха към гърдите й и
се вляха с пълна мощ в зърната й. Почувства как постепенно връхчетата й се втвърдяват под блузката.
– С онази поличка… дето я взехме от Зара и червената ми блузка…
Не очакваше да се сети. Мъжете не обръщат внимание на такива неща. Дори той. Колкото и внимателен
да беше никога не успяваше да я разбере щом говореше за дрехи. Дори му се сърдеше понякога „Защо
полагам толкова усилия да се обличам добре, след като ти изобщо не ме забелязваш?“. Мъже…
– Бялата? Дето те питах защо коланът е зашит за нея?
Радостна изненада я накара да се усмихне. Значи все пак помнеше? Или пък разстоянието обостряше
съзнанието му и измъкваше спомени несъзнателно съхранени сред куп други „важни“ неща. Тя
почувства, че се изчервява и се отпусна назад.
– Да, мило… точно с нея. А за блузката сети ли се? Онази червената. Дето ходихме на оня филм… С
оня като Спайдърмен…
– „Мега як цепеняк?“
– Точно…
– Червената без ръкави?
– Да
– Дето прави гърдите ти да изглеждат толкова секси?
– Да… – Отговори тя машинално и после се усети – Е, стига де!

Гърдите й обаче реагираха на комплимента като изпратиха още една обилна доза поточета към зърната
й. Този път сякаш цялата й ареола изтръпна в очакване. Ръката й неволно се спусна по шията й. После
премина през лявата й гърда, като милувка през хиляди километри, и се спусна надолу върху бедрото й.
– Кажи ми още… – Настоя той.
– Какво да ти кажа?
– С какво още си облечена?
– Е, стига де! – Повтори тя вече наистина засрамена. Не бяха говорили така. Бяха си разменяли
нежности, бяха си казвали колко се обичат или какво ще си направят един на друг, когато той най-после
се прибере (След четири месеца!)… Никога обаче той не е бил толкова настоятелен…
– Имаш ли сутиен?
– Не… – тихо отговори тя. Почувства как дъхът му се ускори. Дишаше често и тежко.
– А гащички?
– Е… имам… разбира се… – Вече със съвсем ясна нотка на възбуда в гласа отговори тя.
– Кои гащички?
– Зелените… дето са прозрачни…
Чу се шум в слушалката. Леглото му проскърца. После телефонът сякаш се премести в другата му ръка.
Тя почти почувства горещината на дъха му. Тя се изля през слушалката и потече по шията й, спусна се
надолу облиза гърдите й, погали стомаха й и се вля в нея. Там.

Момичето плъзна ръката си по бедрото си нагоре. Бавно пръстите й погалиха материята на бикините.
Съвсем леко. Почти незабележимо. Точно толкова колкото да почувстват контура на лабията. Топлината
сякаш се беше събрала вътре и беше започнала да ври. Върховете на пръстите й се стоплиха.
– А защо не ги махнеш?
– Стига си ми говорил такива работи – Свенливо отговори тя, но ръката й сама затърси края на
бикините. Пръстите й отдръпнаха ръбчето на плата и въздухът погали голата й вулва. Макар той да
беше далеч, тя редовно поддържаше интимната си прическа. Сега добре подстриганите косъмчета
весело закачаха кожата на ръката й.
– Махна ли ги?
– Да… малко…
Той дишаше тежко в слушалката. Мълчаха миг-два. Тя усещаше пърхането в стомаха си. Всяко негово
вдишване караше пеперудите да се мятат и да пърхат с криле като огромен рояк затворен в тясното
пространство. Върховете на пръстите й усещаха топлината на влагалището й дори без да го докосват. Тя
дръпна малко гащичките си настрани и вулвата й леко се разтвори

С пръсти разтвори вагината си
– И аз моите… – прошепна той. Някъде в телефона се чу скърцане на пружини. „И аз моите“ – тя
потръпна. Сякаш за пръв път осъзна колко й липсва физическата близост с него. Дългата раздяла и
огромното разстояние сякаш подсъзнателно потискаха копнежа й и изтласкваха тези мисли някъде
назад в съзнанието й. В този миг обаче в него бавно изплува гледката. В началото мъглява. После
постепенно се избистри и откри формите на фалоса му. Никога не беше го наричала някак. Знаеше, че
приятелките й имат разни имена за членовете на гаджетата си. Някои говореха за „онова“ с отвращение,
не че това им пречеше да разказват как го поемат с удоволствие. Други споделяха с леко прикрито
смущение как обичат да го… Момичето изтръпна от внезапно преминалата вълна на възбуда през
тялото й. Изведнъж пред очите й изплува картината на пениса на Зарко в пълни подробности. Сякаш
никога не беше го разглеждала с такова любопитство, а знаеше всеки негов детайл. Изпъкналата вена,
опънатият френелум, който леко дразнеше езика й понякога. Тя преглътна в желанието си.
– Ще я пипнеш ли? – промълви той в слушалката.
– Стига де… – без капка съпротива прошепна тя.
– Моля, те! Заради мен!

Пръстите й разтвориха вагината й още преди съзнанието й да приеме молбата му. После се спуснаха във
влагалището. Леко. само на сантиметри от входа. Тя притисна клитора си с палец и потрепери. Тиха
въздишка се отрони от устните й
– Докосна ли я?
– Да – след кратко мълчание отговори момичето.
Усети възбудата му в слушалката. Какво ли правеше той? Сигурно беше обхванал пениса си с длан. Как
искаше да почувства горещината му. Да разтрие с ръка пещерестите тела и да почувства как всяка
неравност играе под дланта й.
– Топла ли е?
– Да…

Думите му сякаш изригваха в нови картини в главата й. Сякаш виждаше лъскавата главичка на пениса
му. Почти усещаше блясъка отразен от набъбналата кожа. Само ако можеше да я докосне. Да усети
парещата й мекота между краката си. Пръстите й се раздвижиха. Вълна сокове се стече от вагината й и
обля с топлината си цялата й вулва.
– Искам да пъхна пръстите си в теб, но не мога. Ще го направиш ли ти?
– Добре… – почти беззвучно отговори тя.
– Кажи ми какво усещаш! Моля те! – изстена той в слушалката. Тя знаеше, знаеше че той е ужасно
възбуден. Усещаше го. По-скоро чувстваше отколкото чуваше как той мастурбира.
– Топла е – отвърна тя – И мека.
– Искам да си пъхнеш пръстите вътре…
Двата й пръста бавно се плъзнаха в тялото й. Почувства как лъскавата повърхност на вагината й ги
обвива. Върховете й затърсиха жадно онова място, до което пенисът му се докосваше и я караше да
изригва от удоволствие. Клиторът й започна са се подува под натиска на палеца.
– Пъхна ли ги?
– Да – простена тя след кратко мълчание.
– Искаш ли нещо да направя аз?
– Да ми го начукаш… – без да разбере правилно въпроса, отвърна тя. Вече не мислеше. Не се чуваше
какво говори. Тя не говореше така. Никога. Никога не беше искала от него нещата така. И все пак

устните й сами отрониха желанието й. „Да ми го начукаш“. Точно тази фраза се забиваше с
постоянството на пневматичен чук в главата й. Искаше. Отчаяно искаше двата й пръста да се превърнат
в дебел, огромен пенис. Зарковия пенис. Който да проникне в нея толкова дълбоко колкото никога не е
прониквал.
– Искаш ли да го направиш с играчката? Ще бъде като секс по телефона?

В първия миг тя не разбра. Почти загуби част от магията на настъпващия оргазъм. Играчката? Онази?
Заради която му се разсърди? Всъщност няколко пъти я беше разглеждала. Дори прокарваше пръсти по
изпъкналите вени на вибратора. Включи го веднъж. Шумът му й се стори оглушителен въпреки, че той
едвам бръмчеше. Заля я паниката, че майка й ще чуе звука от кухнята и мигом ще разбере с какво се
занимава дъщеря й в стаята си. След този последен опит да оцени странния подарък на приятеля си
(„Докато ме няма… а може и след това“), тя го сбута в най-долното чекмедже на скрина си без никакво
намерение да се докосне повече до него.
Сега той я питаше. И тя се питаше. Иска ли? Може ли? Да замести? Поне отчасти?
Краката й шляпаха по пода. Трескаво отвори чекмеджето без да изпуска телефона от ръката си. Зарко
сякаш знаеше какво прави тя и търпеливо чакаше. След кратко ровене в дрехите, които никога няма да
облече тя напипа гъвкавия силикон. Обхвана ствола и го издърпа. Пенис. Синтетичен пенис. И още едно
малко нещо за анална стимулация. Като че ли точно то я беше смутило толкова много, че чак се скараха.
Дали ако беше просто едно реалистично дилдо щеше да му се сърди по-малко? Нима той мислеше, че тя
прави такива неща. Нима той допуска, че тя иска нещо да прониква в ануса й докато той я… Нима той
допуска, че тя е склонна да проникват два пениса в нея? Въпросите, които тогава заливаха смутеното й
девическо съзнание сега й се струваха незначителни. Дори глупави. Два пениса. Може би не, но палецът
на Зарко в ануса й докато членът му се забива дълбоко във вагината й определено беше нещо, което в
този миг й изглеждаше абсолютно приемливо.

Момичето срабчи члена и почти бегом се понесе обратно към дивана. Дори не осъзна, че Зарко не я чака
там а ги делят хиляди километри. Тръшна се на същото място, където дори топлината от дупето й не
беше си отишла и се почувства отново с него.
– Взех го – Каза тя, сякаш телефонът не беше през цялото време в ръката й и Зарко не беше чул
шумовете. Няколко мига тя разглежда изпъкналите вени на вибратора. Лъскавата му, синтетична,
повърхност отразяваше светлината от прозорците. После го спусна между бедрата си. Остави телефона
за миг, колкото да разтвори срамните си устни и залепи хладната повърхност на вибратора на входа на
вагината си.
– Искам да го… – Той се поколеба един миг – Искам да си го вкараш.
– Добре…
Тя леко се стегна преди лъскавата материя да проникне в нея. Почти. Почти като усещането при секс.
Почти като Зарко, но не чувстваше неговите силни ръце и изгарящата топлина на члена му. Въпреки
това усети как тялото й с благодарност прие изпълването на влагалището й. Тя простена тихо.
– Ох, миличка…
Изстена той в слушалката и тя чу как леглото му издайнически проскърца под бързото движение на
ръката му. Завиждаше му. В този миг му завиждаше, че може да докосва члена си. Да пипа топките му.
Да си играе с главичката. Да я съблича и облича докато не потече онзи перленопрозрачен сок, който сега

искаше да изпие. Да усети върху себе си. В себе си. Тялото й пое цялата дължина на вибратора и се изви
в неочаквания екстаз. Чуваше тежкото дишане на Зарко в слушалката.
– Недей – прошепна тя.

Той спря на ръба на оргазма. Познаваше този начин. Познаваше тази дума произнесена по този начин.
Тя искаше още. Искаше той да не спира сякаш не онова парче силикон, а истинският му пенис беше
вътре в нея.
– Вкарай го. Движи го… Искам да чувам.
Тя леко се усмихна и се подчини. Ръката й започна да движи тялото на вибратора в нея. Чувстваше как
неравностите му се хлъзгат по повърхността на влагалището й.
– Не те чувам – прошепна той в телефона. Гласът му вече не беше толкова напрегнат. Беше преодолял
желанието си да изригне и сега искаше само да й достави удоволствие. Тя леко простена в телефона.
Вибраторът се движеше в нея и тя чувстваше как онзи малък анален стимулатор, който толкова я
възмути преди, сега упорито се опитваше да проникне в дупето й. Тя разтвори крака й позволи на
вагиналните й сокове да се стекат надолу и да облеят входа на ануса й.
– Ще ми влезе онова…
– Кое? – Неразбиращо попита той.
– В дупето…
Усети как дишането му се учести. Нагнети се и се сгъсти до взривоопасно налягане. Почти чуваше как
кръвта му се блъска в главата му. Сякаш изведнъж беше изпуснал контрола и едва се опитваше да се
овладее да не мастурбира бясно докато не еякулира.
– Искаш ли?
– Какво? – отвърна на въпроса с въпрос тя.
– Да ти влезе в дупето?
– Не знам… – Колебливо отговори момичето, въпреки че анусът й вече беше започнал да се предава под
постоянния натиск на силиконовия накрайник. Ректумът й бавно се разтвори и пое връхчето на аналния

стимулатор. Два пениса. Или по-скоро палец в пениса. Неговият палец. Да прониква. Да се завърти и да
я хване така, че да не мърда докато я чука с мощния си член. Тя почувства как възбудата отново започна
да я завладява. Натисна навътре и аналният стимулатор проникна в нея ведно с дебелото тяло на
силиконовия фалос.
– Искам да се чукаш сама. Диво.

Тя задвижи ръка в себе си и с мъка удържаше телефона до ухото си. Тялото й се тресеше от възбуда, но
нещо не й достигаше. Ръката започваше да я боли. Тялото й изтръпваше. Анусът й жадно поемаше
парчето силикон и изпращаше хиляди сигнали за върховно удоволствие към мозъка. Тя изпусна
телефона. Зарко говореше нещо. Първо не осъзна думите, но когато отново доближи слушалката до
ухото си чу.
– … на високоговорител. Искам да те чувам…
Пръстите й едва успяха да напипат бутона. В стаята се разнесе гласът на Зарко. Стенеше. Също като
нея. Освободената й от телефона ръка се спусна между краката й и стръвно затърка клитора й. Вече
нищо не я спираше. Момичето стенеше и се извиваше. Чувстваше възбудата да се разлива по всяка
фибра на тялото й и да избива от всяка пора на кожата й в изригващ оргазъм. Дупето й пареше.
Вибраторът бясно се движеше в нея. Вагината й бълваше горещите сокове на възбудата. В един миг тя
осъзна, че крещи. Силно. Оргазмът я разтърсваше и гласът й отекваше в празната стая. Зарко стенеше
във високоговорителя.
Какво ли ще си помислят съседите?

Глупавата мисъл се почувства толкова нищожна и незначителна, че се скри обратно там откъдето беше
надала глава. Тялото на момичето се тресеше. Голите й гърди се мятаха при всяко извиване на тялото й.
Вибраторът проникваше дълбоко в нея, доставяйки й почти същото удовлетворение като пениса. Онзи
пенис, който в този миг приятелят й бясно търкаше някъде на хиляди километри от нея. Който всеки
миг щеше да изригне с потоци от онази бяла, гореща течност. При мисълта за семето му тя се стегна за
последно, миг преди вълната на оргазма да се стовари отгоре й с цялата си мощ. Двамата стенеха.
Телефонът предаваше всеки звук, всяко чувство и възбуда. Толкова далеч и същевременно толкова
близо. Тялото й се изви в последен оргазмен спазъм и тя се отпусна. Беше потна. Мокра. Между
краката. Вибраторът бавно се изхлузи от вагината й. Още чуваше тежкото дишане на Зарко, когато
някой се опита да отключи

 

(Visited 877 times, 1 visits today)

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

ОЧАКВАЙТЕ НОВ КОНКУРС НА ТЕМА "МОКРИ ПУТЕТА"

Добре Дошли

Добре дошли в eroticon.ml!
Eroticon е сайт за секс,еротика и запознанства между възрастни. Тук можете да създадете нови приятелства, да намерите горещи мъже и жени, диви двойки и секси групи.
Без значение дали си нормален или гей, търсещ секси мъж или жена, може да намериш всичко в eroticon.ml. Регистрирай се днес, и намери нови връзки за довечера.

Защо да се регистрираш?

  • Включи се и намери партньор за горещи сексуални контакти и запознанства
  • Анонимна кореспонденция и чат с други сексуално либерални потребители
  • Открийте еротичния начин на живот на другите регистрирани чрез техните снимки и профили
  • Четете еротични и секс разкази и случки без ограничение (КАТО ГОСТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ПО ЕДИН РАЗКАЗ НА ЧАС ! )