Достопочтеният, но само на външен вид, г-н Милушев си падаше по млади пички. Това, че освен като директор на школото се изявяваше се и като преподавател по физика, и това беше само вид предтекст, за да върши по-лесно своите мерзости. Като един от най-трудните предмети в програмата, физиката създаваше проблеми на огромен брой красиви девойчета с амбиции, готови на всичко за да изкласят с добра оценка. Която “бутнеше” на добрия чичко Милушев – той  също здраво й го бутваше, а която не – двойка, цъфка, поправителен и край на амбициите за Университета и светлото бъдеще. Затова и не бяха много девойчетата, които му отказваха…

Мила, Вени и Сиси бяха три от момичетата получили двойки – т.е. от малцивството, които не му бяха бутнали. Те обаче бяха и момичета с амбиции, и не бяха склонни толкова лесно да се дадат на дъртия первезник. Бяха руси, бяха диви и винаги държаха до последно на своето. Така постепенно в малките им, красиви главици се зароди коварен план и те не се поколебаха да го изпълнят. В бойните им редици бе привлечено още едно попълнение – “нежната душа” Енчо – много важна брънка в плана. Привечер след последния звънец трите влязоха в директорския кабинет със смиерено поведение и сведени погледи. “Толкова съжаляваме, г-н Милушев, че се държахме лошо с вас – заразкайваха се в един глас девойките, облечени в оскъдните си костюмчета на мажоретки – готови сме на всичко, за да поправим нещата! Моля ви, дайте ни още един шанс…!” В следващият момент трите бързо и безкомпромисно преминаха в атака. Сиси чучна в скута на сащисания директор, а Вени и Мила го заградиха от двете страни и започнаха нежно да милват плешивото му теме.
-Хайде, г-н Милушев, знаем, че ви се иска! – прошепна в ухото му Сиси и нежно свали очилата му.
-Бъдете добричък и ни оправете оценките, а пък ние ще “оправим” вас!
-Знаем, че досега сте били най-много с две момичета наведнъж – плоскогърдите деветокласнички Лия и Нели – но, повярвайте ми, те са нищо в сравнение с онова, което ние можем да ви предложим!
Вени изхлузи през глава спортното си боди и изпъчи най-големите в десетите класове цици баш в лицето на ококорения первезник. Малкият сутиен едва ги удържаше и при всяко поклащане изглеждаше така сякаш всеки момент ще се изръсят навън…
-Е, какво решавате, г-н Милушев, да го сваля ли, или… ?!
-Да-да-да, махай го – изстреля като картечница с пламнало лице и набъбнал от възбуда скут дъртия мръсник. –В понеделник ще ви пиша и на трите шестици… -После изведнъж придоби повече увереност, а погледа му заблестя опасно. –Айде, малки курвета, искам да видя стегнатите ви дупета строени в редичка! Всички малки курвета сте еднакви – шибате се като пощръклели! Пъпчивите ви връстници обаче на нищо не могат да ви научат и нямат нищо в гащите. Какво ще кажете за това обаче… ?! – Ухилен самодоволно, директорът накара Сиси да стане от скута му и разкопча дюкяна на панталона си. След миг оттам изникна огромен, дебел топуз, с огромна и пулсираща изпъкнала вена и мазно лъщяща глава. –Е, какво, езичетата ли си глътнахте?!
-Страхотен е, г-н Милушев!
-О, да!
-Най-големият който сме виждали!
Момичетата бяха съвсем искрени – наистина беше огромен!
-Какво чакате тогава, глупачки, лапайте салама!
-Не-не-не, г-н Директор – побърза да поохлади ентусиазма му тарторката Сиси. –Искаме да го направим още по-интересно. Подготвили сме ви изненада! Вени, мила, подай ми шалчето…
Приятелката веднага откликна, а Сиси пое от ръцете й черното, копринено шалче и се приближи до стола на Милушев.
-Това пък за какво е, що за измишльотини?!
-Хайде, доверете ни се, г-н директор, не бъдете такова дърво! Няма да съжалявате, давам ви дума… !
За няколко дълги секунди, докато первезникът обмисляше дали да се съгласи да завържат очите му, през русите главици мина мисълта, че гениалният им план ще се провали, но в следващия миг Милушев се ухили широко и рече:
-Какво пък, винаги съм бил отворен към новаторски идеи…!
След като здраво завързаха очите му с шалчето и се увериха, че наистина нищо не вижда, Мила безшумно отвори вратата и повика Енчо, който по план търпеливо бе чакал отвън. Веднага щом влезе, младежът фокусира поглед върху якото кересте стърчащо от директорския скут, а чувствените му устни с дискретен гланц се разтеглиха в широка усмивка. Той направи съответния знак с палеца нагоре, явно доволен от гледката и побърза да коленичи в краката на мъжа.
-Готов ли сте да отпътувате в страната на чудесата, г-н Милушев?! – измърка Сиси и направи знак на съученика си да започва.
Енчо изстреля език и обходи едрата глвичка, а после отвори уста и го налапа. Директорът изстена треперливо от кеф, а момичетата започнаха да плъзгат ръце навсякъде по тялото му, като едновременн го галеха и разсъбличаха. Скоро той остана само по карирана вратовръза и лилави чорапи на зелени цветчета. Беше време за полароида. Сиси извади фотоапарата от раницата, нагласи го, направи знак на приятелките си и когато те нарочно започнаха да стенат високо, изщрака набързо няколко пози с директора и коленичилия в краката му младеж, налапал почти до корен яката му патка. След миг първата снимка излезе през процепа в долната част на фотоапарата за моментални снимки, а след още секунда образите се избистриха. Сиси се ухили дяволито и я показа на сестричките си, които също останаха доволни. Вече можеха да спрат с постановката и тарторката на мажоретките тъкмо се канеше да го стори, когато Енчо привлече вниманието й, събрал ръце пред гърдите си в умолителен знак. Молеше ги за кратка отсрочка, за да може още малко да се порадва на това наистина огромно парче. Момичетата се спогледаха и понеже вече нищо не можеше да развали настроението им, се съгласиха. Трябваше да продължат с театрото още мъничко и те го сториха заради безценнния си помощник. Освен това нямаше как да не оценят невероятното майсторство, с което съученика им-гей правеше френска любов – май можеха да понаучат това-онова от него. Той синхронизирано плъзгаше устни по втвърдения ствол и млатеше чекия с ръчичка, постепенно ускорявайки темпото. Директорът вече се гърчеше в стола, стенейки от кеф, а по челото му бяха избили едри капки пот. Момичетата си помислиха, че Енчо се кани да го довърши, но педалът явно имаше други планове. Внезапно той прекрати минета, изправи се и припряно смъкна дънките и слипа си. Малкото му, бяло дупе се навири над обезумелия, кръвясал хуй на Милушев, докато наведен над раницата търсеше нещо вътре. Това нещо се оказа тубичка с лубрикант, с който набързо смаза ануса си…
-Ей, к-какво става – задъхано попита Директорът, понеже мажоретките се бяха умълчали, погълнати изцяло от новото развитие на нещата.
-Ъъ-ъ, търпение, г-н Директор, сега идва най-хубавото… – бързо се окопити Сесил. В напечени ситуации мозъчето й щракаше като компютър.
-Досега ебали ли сте тесничко, девическо анусче, г-н Милушев?! Готов ли сте да опитате това върховно удоволствие, а-а?!!
-О, ДА – почти изкрещя плувналия в пот дърт первезник, пръскайки слюнка по гърдите си от неистов мерак. –Да-да-да, готов съм… Вие, момичета, наистина надминавате всичките ми очаквания! Не една, а по две – НЕ – по три шестици на калпак ще ви пиша в понеделник!!!
-Сигурни сме в това – увери го Вени и поглади брадичката си с една от снимките.
В момента обаче вниманието и на трите беше изцяло заинтригувано от вълнуващата сцена, която се разиграваше пред блесналите им погледи. Досега не бяха виждали пободно нещо, не бяха го гледали дори на ДВД или видео, макар да обожаваха да бягат от часовете и да гледат порно в някоя от трите. А когато Енчо разтвори крака и бавно започна да се набива върху хуя на директора с гръб към него, блондинките съвсем луднаха. Вени дори си бръкна в гашичките и започна да мастурбира, а Сиси пък направо ги смъкна и навря подмокреното си путе в устата на стенещия на стола мъж. Мила също не остана по-назад и изненада съученика си, като бързо грабна пениса му в ръчичка и започна да му духа. Енчо не възрази и започна да чука Милушев. Последният няколко пъти опита да го хване за “циците”, но педала успешно отбиваше всички атаки. Накрая Сиси трябваше да се пожертва и му даде да помачка малко нейните бомби…
След малко настъпи и развръзката. Сред какафонията от искрени и не толкова искрени стонове на момичетата, се чу предоргазмовия вик на Енчо! В следващият миг той спонтанно се изпразни, напълвайки устата на Милла с гъста сперма. После нещата се развиха много бързо.
-Какво, по дяволите… ?!! – изстена Директорът и бързо махна превръзката от очите си.
Той все още не беше проумял какво става, когато Мила внезапно се изправи и изплю спермата на Енчо право в лицето му! Експедитивната Сиси пък видя в това нова възможност и светкавично направи още няколко снимки, маайки цици налево-надесно, докато подскачаше гола до кръста около омазания във всевъзможни телесни течности – негови и чужди – г-н Милушев.
-Ха-така, пипнахме ли те, дърт мръснико?! – ухили му се тя и размаха тестето със снимки, на които се виждаше как Енчо му духа.
Чак сега мъжът започна да схваща постановката и лицето му се вкамени. Гледката беше гротесктна понеже спермата на Енчо продължаваше да се стича по него. Приятелките застанаха една до друга, изчаквайки съучастника си да се облече.
-Това няма да ви се размине, малки, гнусни, долни пачаврички! – от гняв по устата на директора изби пяна.
-А-а, не, г-н Милушев, тоя път не сте познали – побърза да го прекъсне Сиси. –Сега ще ви обясня как стоят нещата! Ако до края на часовете в понеделник в дневника няма по три шестици – както самия вие обещахте – срещу името на всяка една от нас, тия пикантни снимчици отиват директно при членовете на училищното настоятелство, учиелския съвет, родителския, полицията… Да продължавам ли да изброявам къде още бихме могли да ги пратим, така че да съсипем скъпоценната ви кариера?! – Сиси направи кратка пауза, за да се наслади на вече ужасената физиономия на директора си. –Хайде, успокойте се, г-н Милушев, няма причина да се притеснявате ако изпълните скромните ни искания. В края на краищата нали затова сме хора – все някак ще се разберем… Междудругото, как беше като за първи път с друго момче?! На нашия Енчо много му се услади вашия кур, така че ако чувствата ви са взаимни, бихте могли да задълбочите връзката. Препоръчваме ви го горещо, защото отсега нататък разберем ли, че пак сте мърсували с някое невинно девойче – свършено е с

(Visited 1 times, 1 visits today)

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

 
×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up

ОЧАКВАЙТЕ НОВ КОНКУРС НА ТЕМА "МОКРИ ПУТЕТА"

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Добре Дошли

Добре дошли в eroticon.ml!
Eroticon е сайт за секс,еротика и запознанства между възрастни. Тук можете да създадете нови приятелства, да намерите горещи мъже и жени, диви двойки и секси групи.
Без значение дали си нормален или гей, търсещ секси мъж или жена, може да намериш всичко в eroticon.ml. Регистрирай се днес, и намери нови връзки за довечера.

Защо да се регистрираш?

  • Включи се и намери партньор за горещи сексуални контакти и запознанства
  • Анонимна кореспонденция и чат с други сексуално либерални потребители
  • Открийте еротичния начин на живот на другите регистрирани чрез техните снимки и профили
  • Четете еротични и секс разкази и случки без ограничение (КАТО ГОСТ ЩЕ МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ПО ЕДИН РАЗКАЗ НА ЧАС ! )